Jüri jäätmejaama kasutamine

Seoses koroonaviiruse laialdase levikuga palume Jüri jäätmejaama taaskasutusalal viibida ühekaupa.

Jäätmeid võetakse vastu ainult jäätmevaldajatelt, kes kinnitavad, et ei ole haigestunud või ei ole olnud kokkupuutes viirusekandjatega. Soovitav on kasutada nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid.