Jäätmejaamast

Uus mehitatud jäätmejaam asub Jüris Tiptiptapi tootmishoone kõrval Traavi tänav 5 kinnistul. Jäätmejaamas võetakse vastu erinevat liiki jäätmeid. Koos jäätmejaama platsiga ehitatakse välja juurdepääsuteed.

Jüri jäätmejaam on suurim piirkonnas ning laiemate valikuvõimalustega. Lisaks tegutseb jäätmejaama juures ka taaskasutuskeskus, kuhu elanikud saavad tuua nende jaoks mittevajalikke, kuid veel kasutamiskõlblikke asju, nagu näiteks mööblit ja riideid, ning huvilistel on siis võimalik sealt need asjad jälle uuesti kasutusse võtta.

Jäätmejaama operaator on Eesti Keskkonnateenused AS, www.keskkonnateenused.ee, tel. 1919, 6400800, info@keskkonnateenused.ee

Jüri jäätmejaamas toimub Rae valla elanike/mitteelanike tuvastamine ID-kaardi või isikukoodi alusel.

 

Jäätmejaama valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 64270  euroga.