Hinnakiri

Jüri jäätmejaamas Rae valla elanikelt tasu eest vastuvõetavad jäätmeliigid on:

  • Eterniit – 50 €/m3
  • Klaas – 25 €/m3 koguse eest mis ületab 0,1 m3
  • Tekstiil – 25 €/ m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3
  • Ehitus ja lammutusjäätmed –  25€/m3
  • Betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed – 10€/m3 koguse eest, mis ületab 1 m3

Tasu eest võetakse vastu ka tõrvapappi – 50 €/m3

NB! Ehitusvilla võetakse vastu pakitult kilekottidesse