Jäätmete liigid

Jüri jäätmejaamas võetakse Rae valla elanikelt tasuta vastu järgnevaid jäätmeliike:

 • Biolagunevad aia- ning haljastujäätmed
 • Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
 • Probleemtoodete jäätmed (vanad kodumasinad)
 • Pakendid
 • Sõiduauto vanarehvid (korraga 8 tk)
 • Klaas (kuni 0,1 m3)
 • Tekstiil (kuni 0,1 m3)
 • Paber ja kartong
 • Plastid
 • Metall
 • Suurjäätmed
 • Puit
 • Betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (kuni 1 m3)
 • Olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

Ohtlikud jäätmed:

 • Värvi-, liimi-, laki ja lahustijäätmed jaepakendis (kuni 10 l)
 • Vanaõli ja õlifiltrid, õlised pühkematerjalid koodidega (kuni 20 l)
 • Päevavalgustuslambid ning muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed koodiga (kuni 2 kg)
 • Patareid
 • Akud
 • Ravimid

Jüri jäätmejaamas Rae valla elanikelt tasu eest vastuvõetavad jäätmeliigid on:

 • Eterniit – 50 €/m3
 • Klaas – 25 €/m3 koguse eest mis ületab 0,1 m3
 • Tekstiil – 25 €/ m3 koguse eest, mis ületab 0,1 m3
 • Ehitus ja lammutusjäätmed – 25€/m3
 • Betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed – 10€/m3 koguse eest, mis ületab 1 m3

Järveküla jäätmepunkt

Asukoht – Järveküla, Turu tee 25.
Väravad avanevad E, N, R kell 12.00-20.00 ja L,P  09.00-18.00 helistades aial oleval numbril.

Jäätmepunkt on kasutamiseks ainult Rae valla elanikele ehk eraisikutele.

Vastu võetakse järgnevaid jäätmeliike:

 • Vanapaber ja kartong
 • Segapakend
 • Klaaspakend
 • Haljastujäätmed

Juriidiline isik peab oma jäätmed üle andma vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele.